Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De dijkbezwijkproef in het kort

De afgelopen jaren heeft het nodige onderzoek plaatsgevonden naar de sterkte en faalmechanismen van veendijken. Aanleiding vormde onder meer de doorbraak van een veenkade bij Wilnis, in 2003. Er zijn echter nog altijd veel vragen over de werkelijke sterkte van dit soort dijken, die vaak al eeuwenlang in het landschap liggen.

De verwachting is dat met de uitkomsten van deze dijkbezwijkproef de rekenmodellen voor het bepalen van de sterkte van veendijken kunnen worden aangescherpt, zodat dit soort dijken minder snel afgekeurd worden en de kosten voor beheer en versterking omlaag kunnen met behoud van de veiligheid. De huidige rekenmodellen gaan uit van conservatieve aannames, juist om aan de veilige kant te zitten bij de beoordeling of ze voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnormen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de TU Delft, onder regie van STOWA. Marktpartijen en kennisinstituten krijgen de kans om hun producten te verbeteren en kennis op te doen. STOWA doet dit samen met en voor de waterschappen. Zo hebben de waterschappen STOWA vragen meegegeven waarop zij graag antwoord willen hebben.

Ter voorbereiding van het bezwijkmoment (eerste helft oktober 2015) vinden al veel metingen plaats, met als doel inzicht te krijgen in de opbouw en samenstelling van de kade. De voorbereidende metingen lopen in september ten einde. Daarna wordt gestart met de daadwerkelijke bezwijkproef. Hiervoor wordt eind september, vanaf week 39, de kade eerst nat gemaakt en gehouden. In week 40 vindt de eerste ontgraving plaats. De ontgravingen gaan in twee daarop volgende weken door tot het moment dat de kade bezwijkt. In oktober zal de kade bezwijken. Wanneer precies valt helaas nog niet te zeggen, maar dit zal uiterlijk in week 42 (12-18 oktober) gebeuren.