Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Inleiding

Begin 2011 koopt het hoogheemraadschap van Rijnland een polder aan. Het gaat om de Leendert de Boerspolder, een 6 hectare groot eilandje in de Kagerplassen, iets ten zuiden van de Haarlemmermeer. De dijken rondom deze polder moeten eigenlijk opgehoogd worden, het gemaal moet worden vervangen en de watergangen moeten worden gebaggerd om de polder veilig te houden. Een kostbaar plaatje.

Tegelijkertijd zoekt het hoogheemraadschap nog ruimte om gedempt boezemwater te compenseren om te zorgen voor voldoende waterberging in natte perioden en daarmee te voldoen aan de zogenoemde bergingsrekeningcourant (BRC). In goed overleg met de omgeving wordt uiteindelijk besloten de polder onder water te zetten om zo de benodigde waterbergingscapaciteit op peil te houden en tegelijkertijd meer natte natuur te creëren.

Maar er is meer. De aankoop van de polder en de ontwikkelde plannen om er boezemwater mee te compenseren bieden een unieke mogelijkheid, namelijk het doen van een dijkbezwijkproef om meer te weten te komen over de actuele sterkte van zogenoemde veendijken. Het gaat om dijken waarin veen is verwerkt of dijken die op een venige ondergrond staan. In het geval van de Leendert de Boerspolder gaat het om een kleidijk op veen.

Medewerkers van het hoogheemraadschap werken samen met andere partijen waaronder STOWA een plan uit voor deze proef. Het bestuur van Rijnland gaat akkoord, het benodigde geld wordt biijeengebracht. Acht waterschappen, drie provincies, STOWA en TU Delft zorgen met elkaar voor het benodigde geld. In de zomer van 2015 worden de voorbereidingen gestart. Midden oktober vindt de daadwerkelijke dijkbezwijkproef plaats.