Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder, update augustus 2015

Terug
Datum: 26-8-2015

In augustus 2015 zijn de sensoren geplaatst in de dijk die gaat bezwijken. Door deze sensoren kan de dijk nauwkeurig geobserveerd worden in de aanloop naar, en tijdens het gecontroleerd bezwijken van de dijk. Ook zijn de eerste resultaten van het labonderzoek beschikbaar gekomen. Op basis van deze resultaten kan met behulp van rekenmodellen het bezwijken van de dijk worden voorbereid.

De proef, het laten bezwijken van de dijk, zal in vier fases verlopen. Elke fase duurt één week. In de eerste fase zal de dijk worden verzadigd met water. In de opvolgende fases zal de dijk geleidelijk verzwakt worden door aan de teen van de dijk, in stappen een greppel (teensloot) te graven. Naarmate de teensloot vergroot wordt, wordt de dijk steeds zwakker. Als de sterkte van de dijk afneemt, ontstaan er vervormingen. Deze vervormingen gaan gepaard met veranderingen in de waterspanning. De sensoren, welke nu geïnstalleerd worden, zullen zowel de vervormingen als de waterspanningsveranderingen meten.

Ontgraving
In de eerste week van het graafproces zal aan de teen van de dijk een relatief kleine teensloot gegraven worden.  Deze ontgraving vindt onder water plaats en zal worden gestuurd door middel van GPS plaatsbepaling op de kraan. Na enige tijd zal een stationaire situatie ontstaan waarbij de dijk ‘gewend’ is aan een hoge waterstand in de teensloot. Vervolgens wordt water uit de teensloot gepompt waardoor er een andere stationaire situatie ontstaat. Voor de volgende graafstap van start zal gaan, zal de teensloot weer gevuld worden met water. In totaal zijn er drie graafstappen. Deze duren, inclusief aanpassing van de waterstand in de teensloot, één week per graafstap.

Veiligheid
Niet alleen aan het bezwijken van de dijk wordt aandacht besteed, maar ook aan de veiligheid van mens, materieel en natuur wordt gedacht zodat er geen onnodige risico’s genomen worden. Het bezwijken van de dijk zal begeleid worden door een team bestaande uit mensen van hoogheemraadschap van Rijnland, TU Delft, STOWA en Deltares.

(Bron: TU Delft)