Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder

Terug
Projectcode 476000
Uitvoerders

Ludolph Wentholt en Robin Biemans

Thema Waterbeheersing
Einddatum

Begin 2011 koopt het hoogheemraadschap van Rijnland een polder aan. Het gaat om een 6 hectare groot eilandje in de Kagerplassen, iets ten zuiden van de Haarlemmermeer. De dijken rondom deze polder moesten opgehoogd worden, het gemaal moest worden vervangen en de watergangen moesten worden gebaggerd. Een kostbaar plaatje. Tegelijkertijd zocht Rijnland nog ruimte om boezemwater te compenseren om te voldoen aan de bergingsrekeningcourant (BRC). In goed overleg met de omgeving is toen besloten de polder voor 95 procent te kopen en onder water te zetten om zo de benodigde waterbergingscapaciteit op peil te houden. Door het ‘omdenken’ van hoogheemraadschap van Rijnland is toen een kans gepakt: om via een dijkbezwijkproef meer te weten te komen over de actuele sterkte van veendijken. In het geval van de Leendert de Boerspolder, een kleidijk op veen.

Voor het eerst in Nederland een dijkbezwijkproef met een echte dijk
Oktober 2015 is het zo ver. Dan laat het hoogheemraadschap van Rijnland de Leendert de Boerspolder onder water lopen. Hierdoor ontstaat de unieke kans op theorie in de praktijk te toetsen door middel van een dijkbezwijkproef. De afgelopen jaren heeft veel onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot dijken op veen en de sterkte daarvan. Naast dat onderzoek is er behoefte om de kennis te toetsen in de praktijk. De verwachting is dat met de uitkomsten van het onderzoek de rekenmodellen voor kleidijken op veen kunnen worden aangescherpt, zodat ze minder snel afgekeurd worden en de kosten voor beheer en versterking omlaag kunnen met behoud van de veiligheid.

Alle hens aan dek
Verschillende waterschappen, provincies, STOWA, TU Delft zorgen met elkaar voor het benodigde geld. De locatie voor de dijkbezwijkproef is door hoogheemraadschap van Rijnland beschikbaar gesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de TU Delft onder regie van STOWA. Marktpartijen en kennisinstituten krijgen de kans om hun producten te verbeteren en kennis op te doen. STOWA doet dit samen met en voor de waterschappen. Zo hebben de waterschappen STOWA vragen meegegeven waarop zij graag antwoord willen hebben.

Schop in de grond
Speciale meetapparatuur is al op de dijk geplaatst. Zo leren we meer over de manier waarop kleidijken op veen zich gedragen tijdens hevige weersomstandigheden. Die hevige weersomstandigheden worden gesimuleerd door de dijk te ‘vernatten’. Hierna wordt de dijk ontgraven en vervolgens weer vernat. Dit proces wordt herhaald tot de dijk bezwijkt.

Kennis delen
De STOWA is verheugd met het initiatief van het hoogheemraadschap van Rijnland om de Leendert de Boerspolder beschikbaar te stellen voor onderzoek. De STOWA heeft ten doel kennis van de regionale keringen te vergroten en daarmee de veiligheid te verbeteren. De kennis die opgedaan wordt met de dijkbezwijkproef zal veel waterkerende waterschappen verder helpen. STOWA nodigt andere waterschappen van harte, uit om bij eenzelfde soort situatie waarin theorie in de praktijk getoetst kan worden, contact op te nemen. Dat kan met Robin Biemans (biemans@stowa.nl).Meer weten over de dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder?

Ga naar de speciale themasite.

Hoogheemraadschap van Rijnland biedt meer informatie over de Leendert de Boerspolder als natuurgebied.

Eerder verschenen artikelen over de dijkbezwijkproef